مشاوره کنکور

برای مشاوره تخصصی کنکور با اساتید گیلنا فرم زیر را پرکنید.ما با شما تماس می گیریم

Invalid Input

Invalid Input

دی وی دی های آموزشی کنکور موسسه گیلنا

جشنواره تخفیفات گیلنا

جشنواره فروش ویژه محصولات آموزشی انتشارات گیلنا(کنکور آسان است) از طریق فروشگاه اینترنتی این مجموعه آغاز شد

شما داوطلبان عزیر می توانید از طریق سایت مرجع کنکور و گیلنا شاپ محصول مورد نظر خود را سریعتر انتخاب کرده ، نمونه ویدیو ها را دیده و با دقت بیشتری خرید کنید و به ازای هر خرید 25% کل آن مبلغ را میتوانید محصول اضافه دریافت کنید

با اساتید موسسه آموزشی کنکور آسان است در ارتباط باشید

0912-1009656 | 0912-1965702

 • ریاضی کنکور

  اکثر داوطلبان کنکور با میانگین زیر 20 درصد در درس ریاضی مواجه هستند چه رشته ریاضی چه رشته تجربی و برای رتبه خوب آوردن بکی از راه های مناسب و امکان پذیر درصد بالای ریاضی زدن است  نام محصول نام استاد قیمت ها به هزار تومان
  دنباله و استلزام دکتر امیر مسعودی ۸۰
  حد جامع مسعودی دکتر امیر مسعودی ۱۰۵
  مجانب و نگاهی به رسم نمودار دکتر امیر مسعودی ۳۰
  آنالیز ترکیبی دکتر امیر مسعودی ۴۵
  احتمال دکتر امیر مسعودی ۴۵
  پیوستگی دکتر امیر مسعودی ۲۰
  نظریه معادلات و سهمی دکتر امیر مسعودی ۹۵
  نامعادلات جبری، قدر مطلق و ترکیبی دکتر امیر مسعودی

  ۴۰

  مشتق ۱ vvip دکتر امیر مسعودی ۱۴۰
  مشتق ۲ vvip دکتر امیر مسعودی ۵۰
  مشتق ۳ vvip دکتر امیر مسعودی ۱۲۰
  انتگرال،سری،رسم نمودار و روابط مثلثاتی دکتر امیر مسعودی ۱۲۰
  تصاعد حسابی دکتر امیر مسعودی ۳۰
  تصاعد هندسی دکتر امیر مسعودی ۳۰
   توابع نمایی و لگاریتم دکتر امیر مسعودی ۳۰
  تابع جامع دکتر امیر مسعودی ۱۰۰
  مثلثات دکتر امیر مسعودی ۱۲۰
  ماتریس دکتر امیر مسعودی ۵۰
  قدر مطلق و جزء صحیح دکتر امیر مسعودی ۴۵
  هندسه مختصاتی دکتر امیر مسعودی ۳۰
  روش تست زنی تصاعد حسابی دکتر امیر مسعودی ۴۵
  روش تست زنی تصاعد هندسی دکتر امیر مسعودی ۴۵
  روش تست زنی آمار دکتر امیر مسعودی ۴۵
  جمع بندی بسته ۱ (معادلات، نامعادلات،تابع،قدر مطلق و جز صحیح،مثلثات و بخش پذیری) دکتر امیر مسعودی ۱۲۰
  جمع بندی بسته ۲ (حد ،مجانب ،پیوستگی و دنباله) دکتر امیر مسعودی ۱۲۰
  جمع بندی بسته  3 (مشتق ، کاربرد مشتق و انتگرال) دکتر امیر مسعودی ۱۶۵
  جمع بندی بسته ۴ (آمار ،آنالیز ،احتمال ،تصاعد حسابی و هندسی و لگاریم) دکتر امیر مسعودی ۱۱۰
  جمع بندی بسته ۵ (هندسه ۱، هندسه مختصاتی ،مقاطع مخروطی ،ماتریس و دستگاه معادلات) دکتر امیر مسعودی ۹۰
  جمع بندی کامل دکتر امیر مسعودی ۷۴۰
  دایره المعارف ریاضی ۹۴ دکتر امیر مسعودی ۴۵
  دیفرانسیل ریاضیات پایه تجربی ۹۴ دکتر امیر مسعودی ۶۰
  جمع بندی دو روزه بسته ۱ دکتر امیر مسعودی ۱۰۵
  جمع بندی دو روزه بسته ۲ دکتر امیر مسعودی ۱۰۵
  جمع بندی دو روزه کامل دکتر امیر مسعودی ۱۵۰

  روش های تست زنی ریاضی

  ( حل تست های سه سال اخیر ریاضی کنکور )

  دکتر امیر مسعودی

  هدیه جهت دریافت تماس با ۰۹۱۲۱۰۰۹۷۹۴

   

  نظریه اعداد دکتر محمود اکبری ۵۰
  گراف دکتر محمود اکبری ۴۰
  حسابان دکتر محمود اکبری ۸۰
  ترکیبیات دکتر محمود اکبری ۴۰
  مثلثات ویژه رشته ریاضی دکتر محمود اکبری ۱۰۰
  تابع جامع دکتر محمود اکبری ۶۰
  احتمال دکتر محمود اکبری ۳۰
  لگاریتم دکتر محمود اکبری ۳۰
  ماتریس دکتر محمود اکبری ۳۰
  بردار ویژه رشته ریاضی دکتر محمود اکبری ۴۰
  آمار و مدل سازی دکتر محمود اکبری ۶۰
  حسابان عبدوس ۱۰۰
  دیفرانسیل ۲ عبدوس ۱۱۰
  ریاضیات سوم تجربی عبدوس ۷۰
  ریاضی پایه نهم فصل ۲،۴،۷،۸ گرشاسبی ۲۲۵
  ریاضی پایه نهم فصل ۱،۳،۵،۶ گرشاسبی ۲۲۵
  ریاضی اول گرشاسبی ۶۰
  هندسه ۱ گرشاسبی ۷۵
  هندسه ۱ فوق حرفه ای دارا حبیبی ۹۰
  هندسه ۲ فوق حرفه ای دارا حبیبی ۸۰
  روش تست هندسه ۱ دارا حبیبی ۵۰
  روش تست هندسه ۲ دارا حبیبی ۵۰
  هندسه تحلیلی (بردارها ) دارا حبیبی ۶۰
  هندسه تحلیلی (خط و صفحه) دارا حبیبی ۹۰
  ریاضیات گسسته (گراف) دارا حبیبی ۷۵
  جبر و احتمال دارا حبیبی ۹۰


 • زیست شناسی کنکور

  زیست اصلی ترین و سخت ترین درس رشته تجربی میباشد و با توجه به مفهومی شدن کنکور های اخیر اهمیت یادگیری مفهومی ترکیبی ان دو چندان شده است در مجموعه زیر سعی به رفع این مشکل شده است  نام محصول نام استاد قیمت ها به هزار تومان
  زیست سال دوم خط به خط (جدید ) دکتر فرخ دادگستری ۱۵۰
  زیست دوم ترکیبی فصل ۱ تا ۴ دکتر فرخ دادگستری ۱۲۰
  زیست جمع بندی دوم (کل کتاب) دکتر فرخ دادگستری ۱۴۰
  تدریس کامل و جامع و روش های تست زنی فصل ۱ و ۲ و۳ و۴ زیست سوم دکتر فرخ دادگستری ۷۰
  فصل ۱۱(تولید مثل)سال سوم دکتر فرخ دادگستری ۴۵
  روش های تست زنی پیش ۱ دکتر فرخ دادگستری ۱۲۰
  روش های تست زنی پیش ۲ دکتر فرخ دادگستری ۹۰
  زیست پیش ۲ ترکیبی تفهیمی دکتر فرخ دادگستری ۱۱۰
  گیاهی جامع از پایه تا کنکور دکتر فرخ دادگستری ۱۰۵
   ژنتیک مافوق حرفه ای بخش ۱ (میتوز و میوز) دکتر فرخ دادگستری ۳۰
   ژنتیک مافوق حرفه ای بخش ۲ (مندل و گیاهی) دکتر فرخ دادگستری ۵۰
   ژنتیک مافوق حرفه ای بخش ۳ (ترجمه یا سنتز پروتئین و ژنتیک جمعیت) دکتر فرخ دادگستری ۴۵
  ژنتیک بخش ۴ تئوری ژنتیک دکتر فرخ دادگستری ۱۰۵
  جمع بندی vvip زیست با حل تست های ۹۳ دکتر فرخ دادگستری ۴۵
  جمع بندی vvip زیست با حل تست های ۹۴ دکتر فرخ دادگستری ۷۵
  زیست سال دوم  vvip شیخی ۱۵۰
  زیست سال سوم vvip شیخی ۱۵۰
  زیست پیش  vvip 1 شیخی ۸۰
  زیست پیش  vvip 2 شیخی ۷۰
  روش تست زنی زیست دوم شیخی ۱۳۵
  روش تست زنی زیست سوم شیخی ۸۰
  روش تست زنی زیست پیش ۱ شیخی ۷۵
  روش تست زنی زیست پیش ۲ شیخی ۷۵


 • زبان انگلیسی کنکور

  زبان درسیست تکنیک پذیر در گرامر و تیاز مند رمز گردانی درحجم وسیع لغات که اهمیت تدریس حرفه ای این درس را ۲ چندان میکند  نام محصول نام استاد قیمت ها به هزار تومان
  زبان اول دکتر محجوبی ۳۰
  زبان دوم دکتر محجوبی ۳۰
  لغات سوم دکتر محجوبی ۴۰
  لغات چهارم دکتر محجوبی ۸۰
  گرامر دکتر محجوبی ۳۰
  گرامر جامع نوین کنکور vip دکتر محجوبی ۶۰
  کلوز تست دکتر محجوبی ۶۰
  ریدینگ دکتر محجوبی ۹۰
  واژگان سوم vvip دکتر محجوبی ۱۲۰
  جمع بندی دکتر محجوبی ۱۰۰
  جمع بندی تکمیلی ویژه دکتر محجوبی ۴۰
  آموزش خط به خط زبان پیش دکتر محجوبی ۴۰
  ۱۲۰ تکنیک زبان از پایه تا کنکور دکتر محجوبی ۹۰
  لغات جامع vvip دانش زاده ۱۳۵
  گرامر vvip دانش زاده ۵۰
  گرامر vvip دانش زاده ۴۵
  کلوز تست vvip دانش زاده ۷۵
  ریدینگ vvip دانش زاده ۱۰۵
  جمع بندی دانش زاده ۲۰۰
  روش تست زنی ریدینگ محبوبی ۵۰
  جمع بندی محبوبی ۶۰
  روش تست زنی زبان پیروزان ۴۰
  گرامر vvip پیروزان ۵۰
  واژگان پیروزان ۲۱۰
  کلوز تست پیروزان ۶۰
  ریدینگ پیروزان ۶۰


 • دروس اختصاصی رشته انسانی

  دروس اختصاصی رشته انسانی با توجه به سطح بالای حفظیات نیاز به رمز گردانی و یاد گیری خلاق دارند در این مجموعه ها سعی شده با تکنیک و رمزگردانی و آموزش خلاق این مشکل رفع شود  نام محصول نام استاد قیمت ها به هزار تومان
  جامعه شناسی دوم محبوبی ۸۰
  جامعه شناسی سوم محبوبی ۵۰
  فلسفه سوم محبوبی ۵۰
  فلسفه پیش محبوبی ۹۰
  منطق سوم محبوبی ۱۱۰
  روش تست زنی منطق سوم محبوبی ۴۰
  عروض و قافیه آبان ۱۰۰
  عربی ۲ انسانی آموزشی ساداتی ۱۴۰
  عربی ۳ انسانی آموزشی ساداتی ۱۵۰
  عربی ۳ جوکار ۳۰
  عروض و قافیه چهارم صیقل زنان ۵۰
  متون نظم و نثر صیقل زنان ۱۰۰
  کتاب صفر تا صد اقتصاد دوم محمد خانی ۲۰
  تاریخ شناسی چهارم صفری ۱۰۰
  تاریخ ایران و جهان(۱) دوم صفری ۱۰۰
  تاریخ ایران و جهان(۲) سوم صفری ۱۵۰
  روانشناسی سوم داوطلب ۵۰
  علوم اجتماعی پیش داوطلب ۶۰
  سبک شناسی متون ادبیات (پیش) ابان ۵۰
  هنر تست زنی ۷ کتاب انسانی ویژه جمع بندی داوطلب ۱۲۰


 • شیمی کنکور

  شیمی برای بچه های تجربی درس اختصاصی تعیین کننده رشته و برای بپه های ریاضی درسی رتبه ساز میباشد که تدرس حرفه ای آن بسیار مهم میباشد  نام محصول نام استاد قیمت ها به هزار تومان
  شیمی دوم فصل ۱ ساختار اتم اکبری ۶۰
  شیمی دوم فصل ۲ خواص تناوبی اکبری ۷۰
  شیمی دوم فصل ۳ ترکیبات یونی اکبری ۶۰
  شیمی دوم فصل ۴ ترکیبات کوالانسی اکبری ۱۳۵
  شیمی دوم فصل ۱ تا ۴ اکبری ۱۱۰
  شیمی دوم فصل ۵ شیمی آلی اکبری ۹۰
  جمع بندی دوم اکبری ۷۵
  واکنش های شیمیایی و استوکیومتری سوم اکبری ۶۰
  ترمودینامیک سوم اکبری ۶۰
  محلول ها سوم اکبری ۶۰
  روش تست زنی استوکیومتری اکبری ۴۵
  روش تست زنی ترمودینامیک اکبری ۴۵
  روش تست زنی محلول اکبری ۴۵
  جمع بندی سوم اکبری ۴۵
  سنتیک پیش اکبری ۸۰
  تعادل شیمیایی پیش اکبری ۸۰
  اسید و باز پیش اکبری ۸۰
  الکتروشیمی پیش اکبری ۷۰
  روش تست زنی سنتیک اکبری ۴۵
  روش تست زنی تعادل شیمیایی اکبری ۴۵
  روش تست زنی اسید وباز اکبری ۴۵
  روش تست زنی الکتروشیمی اکبری ۴۵
  شیمی دوم فصل ۱ ساختار اتم مهرپور ۱۲۰
  شیمی دوم فصل ۲ خواص تناوبی مهرپور ۱۲۰
  شیمی دوم فصل ۳ ترکیبات یونی مهرپور ۱۲۰
  شیمی دوم فصل ۴ ترکیبات کوالانسی مهرپور ۱۲۰
  شیمی سوم استوکیومتری جامع مهرپور ۶۰
  شیمی سوم ترمودینامیک جامع مهرپور ۷۰
  شیمی سوم محلول جامع مهرپور ۷۰
  روش تست زنی استوکیومتری مهرپور ۴۵
  روش تست زنی محلول ها مهرپور ۴۵
  روش تست زنی ترمودینامیک مهرپور ۴۵
  سنتیک vvip مهرپور ۷۵
  جمع بندی کامل شیمی آسان است مهرپور ۵۰
  جزوه شیمی دوم یزدانی ۷۵
  جزوه شیمی سوم یزدانی ۷۵
  جزوه شیمی پیش ۱ یزدانی ۵۰
  جزوه شیمی پیش ۲ یزدانی ۵۰


 • ادبیات کنکور

  ادبیات درس بسیار شیرینی و ساده ای میباشد بشرط تدریس حرفه ای تکنیکی که در مجموعه های زیر امده است  نام محصول نام استاد قیمت ها به هزار تومان
  قرابت معنایی منفی استاد حسین احمدی ۲۰
  قرابت معنایی مثبت دوم استاد حسین احمدی ۳۰
  قرابت معنایی مثبت سوم استاد حسین احمدی ۳۰
  قرابت معنایی مثبت پیش استاد حسین احمدی ۴۵
  تاریخ ادبیات استاد حسین احمدی ۲۰
  آرایه ادبی استاد حسین احمدی ۳۰
  آرایه ادبی جامع دکتر آبان و محبوبی ۶۰
  املا آبان ۳۰
  جزوه ادبیات استاد حسین احمدی ۷۵
  جزوه زبان فارسی استاد حسین احمدی ۵۰
  زبان فارسی پیشرفته استاد حسین احمدی و آبان ۵۰
  ادبیات دوم استاد حسین احمدی و آبان ۶۰
  ادبیات سوم دکتر تجبر ۱۰۵
  ادبیات پیش دانشگاهی محبوبی ۱۴۰
  زبان فارسی آبان ۹۰
  روش های تست زنی واژگان ادبیات استاد احمدی و دکتر ابان ۳۰
  واژگان املا دوم استاد حسین احمدی ۴۰
  واژگان املا سوم استاد حسین احمدی ۱۰۰
  ارایه دوم استاد حسین احمدی ۳۰
  ارایه سوم استاد حسین احمدی ۳۰
  جمع بندی دو روزه استاد حسین احمدی ۱۰۰
  خلاقیت شعری محبوبی ۵۰


 • آلفی ذهنی

  با استفاده از مجموعه آلفای ذهنی موتور یادگیری مغز شما به سرعت فعال شده و نتایج زیر حاصل می شود: ۱.رفع اضطراب،استرس و فشارهای درونی و از بین رفتن ترس از امتحان ۲. پاک شدن موانع ذهنی مطالعه (بی حوصلگی ،عدم تمرکز فکر، احساس خستگی زود هنگام،خاطرات منفی) ۳. یادگیری در خواب و تخیل خلاق ۴. یادگیری سریع لغات زبان و فرمولها به روش تصویر سازی ۵. یادگیری با هوشیاری مضاعف و افزایش تمرکز فکر ۶. تقویت قدرت حافظه و فعال شدن استعدادهای نها  نام مبحث قیمت ها به هزار تومان
  آلفای صوتی ۱۰
  آلفای تصویری ۱۰
  تجسم خلاق ۱ و ۲ ۱۰
  راز ۲ بهمراه مهارت کاربردی زندگی ۳۰
  جزوه روش مطالعه ۱۰
  جزوه تند خوانی ۱۰
  جزوه برتامه ریزی ۱۰
  برنامه ریزی زارعیان ۳۰
  موفقیت در برنامه ریزی در ۳ cd استاد حسین احمدی ۵۰
  کتاب برنامه ریزی ۲۰
  درس خواندن آسان است ۱۰


 • عربی کنکور

  عربی درسی سخت و مهم میباشد اکثر داوطلبان به دلیل دوری یکساله از این درس با مشکل فراوان با این درس دست و پنجه نرم میکنند در این مجموعه راهکار های تکنیکی زدن درصد بالا گفته شده است  نام محصول نام استاد قیمت ها به هزار تومان
  روش های تست زنی عربی استاد حسین احمدی ۶۰
  عربی صد در صد استاد حسین احمدی ۳۰
  عربی برتر استاد حسین احمدی ۳۰
  متم عربی برتر استاد حسین احمدی ۱۳۵
  اسان اموز واژگان استاد حسین احمدی ۵۰
  مبحث مفعول فیه استاد حسین احمدی ۴۰
  مبحث مفعول مطلق استاد حسین احمدی ۴۰
  مبحث حال استاد حسین احمدی ۴۰
  مبحث تمیز استاد حسین احمدی ۴۰
  مبحث منادا استاد حسین احمدی ۴۰
  مبحث مستثنی استاد حسین احمدی ۴۰
  عربی ۱ داوطلب ۶۰
  عربی ۲ داوطلب ۱۰۰
  عربی سوم ساداتی ۱۲۰


 • فیزیک کنکور

  اکثر داوطلبان کنکور با میانگین زیر 20 درصد در درس فیزیک مواجه هستند چه رشته ریاضی چه رشته تجربی و برای رتبه خوب آوردن بکی از راه های مناسب و امکان پذیر درصد بالای فیزیک زدن است و در ضمن یاد گیری تکنیک های حل تست میتواند شما را به درصد بالایی در این درس برساند  نام محصول نام استاد قیمت ها به هزار تومان میباشد
  فیزیک اول vvip دکتر امیر مسعودی ۱۰۰
  روش های تست زنی بردار و اندازه گیری دکتر امیر مسعودی ۴۵
  روش های تست زنی کار و انرژی دکتر امیر مسعودی ۴۵
  گرما و قانون گاز ها دکتر امیر مسعودی ۶۰
  فشار و چگالی دکتر امیر مسعودی ۹۰
  الکتریسیته ساکن دکتر امیر مسعودی ۵۰
  خازن و مدار های الکتریکی دکتر امیر مسعودی ۶۰
  مغناطیس و القای الکترو مغناطیس دکتر امیر مسعودی ۱۶۰
  روش تست زنی الکتریسته ساکن دکتر امیر مسعودی ۴۵
  روش تست زنی مغناطیس و القای الکترو مغناطیس دکتر امیر مسعودی ۹۰
  روش تست زنی خازن دکتر امیر مسعودی ۴۵
  روش تست زنی مدار دکتر امیر مسعودی ۶۰
  روش های تست زنی پیش مکانیک (شامل مباحث کار و انرژی و بردار ها و جمع بندی حرکت ، دینامیک ، موج و نوسان) دکتر امیر مسعودی ۲۰۰
  روش های تست زنی حرکت شناسی دکتر امیر مسعودی ۶۰
  روش تست زنی حرکت دایره ای vvip دکتر امیر مسعودی ۶۰
  حرکت شناسی vvip دکتر امیر مسعودی ۱۸۰
  دینامیک vvip دکتر امیر مسعودی ۱۰۵
  حرکت نوسانی دکتر امیر مسعودی ۱۵۰
  امواج مکانیکی دکتر امیر مسعودی ۹۰
  صوت و امواج مغناطیس دکتر امیر مسعودی ۶۰
  فیزیک اتمی و هسته ای دکتر امیر مسعودی ۷۵
  دایره المعارف فیزیک( حل سوالات داخل و خارج از کشور سال ۹۳ به همراه تدریس) دکتر امیر مسعودی ۹۰
  دایره المعارف فیزیک( حل سوالات داخل و خارج از کشور سال ۹۴ به همراه تدریس) دکتر امیر مسعودی ۱۰۰
  جمع بندی کامل فیزیک آسان است دکتر امیر مسعودی ۲۰۰
  روش های تست زنی فیزیک از پایه تا کنکور (حل تست های سه سال اخیر فیزیک کنکور) دکتر امیر مسعودی هدیه با تماس با شماره ۰۹۱۲۱۰۰۹۷۹۴
  فیزیک سال سوم (ویژه امتحانات نهایی) کازرانیان ۱۲۰


 • دین و زندگی کنکور

  حجم وسیع آیات و سوالات مفهومی از آنها اهمیت رمز گردانی و تدریس تکنیکی این درس را دو چندان کردع است که در مجموعه زیر رعایت شده است  تام محصول نام استاد قیمت ها به هزار تومان
  دین و زندگی دوم ۱۶ درس استاد حسین احمدی ۱۶۰
  دین و زندگی سوم ۱۶ درس استاد حسین احمدی ۱۶۰
  دین و زندگی پیش دانشگاهی ۱۰ درس استاد حسین احمدی ۱۵۰
  دینی اسان است سال چهارم درس ۱ تا ۳ استاد حسین احمدی ۴۵
  دینی اسان است سال چهارم درس ۴ تا ۶ استاد حسین احمدی ۴۵


استاد حسین احمدی

0912-1009656

سایت های رسمی استاد امیر مسعودی

amirmasooudi.com

masoudikonkour.com

استاد امیر مسعودی

0912-1965702

کلیه حقوق این سایت متعلق بهموسسه آموزشی کنکور آسان استمی باشد.

طراحی و پیاده سازیماهان تکنولوژی

Search